လှိုင်သာယာ ပြည်သူဆေးရုံကြီးတွင် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းခြင်း